Product Description

edraw45trough

Ø6″ 45° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″67.543603436006371211433491237212305271528895
42″80.4446034460064712129540013612123052725651018
48″87.8456034560065712144845114842123052726011141
54″95.1466034660066712160050216082123052726371264
60″102.4476034760067712175355217292123052726731385
72″119.4486034860068712205765419762123052907621631
84″135.7496034960069712236375622222764062908341877
96″158.5410603410600610712266785724662764062909062121

Ø7″ 45° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″72.743703437006371211433491237212305284537877
42″86.2447034470064712129540013612123052855741000
48″94.2457034570065712144845114842123052856101123
54″102.1467034670066712160050216082123052856461246
60″110.0477034770067712175355217292123052856821367
72″128.2487034870068712205765419762123053027711613
84″145.8497034970069712236375622222764063028431860
96″169.8410703410700610712266785724662764063039152103