Product Description

cddraw35trough

Ø5″ 35° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Wing Roll HeightH’ Wing-Wing
24″25.0315023150061608838222889131254212343608
30″28.93250232500626089912761042131254212374751
36″34.633502335006360811433261194131254213403883
42″41.3345023450064608129538213461572542254471031
48″45.6355023550065608144843414991572542254771168
54″52.2365023650066608160048616511823052345161305
60″56.7375023750067608175353818041823052345461442
72″66.3385023850068608205765421081823052346121748

Ø6″ 35° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Wing Roll HeightH’ Wing-Wing
24″34.1316023160061608838222889131254225353594
30″39.93260232600626089912761042131254225384736
36″47.433602336006360811433261194131254226414868
42″56.0346023460064608129538213461572542384581016
48″62.0356023560065608144843414991572542384881153
54″70.5366023660066608160048616511823052475271290
60″76.7376023760067608175353818041823052475561428
72″90.3386023860068608205765421081823052476231734