Product Description

edraw35impact

Ø6″ 35° Impact Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″61.543652436506373111433491292212305246472966
42″73.9446524465064731129540014332123052475051108
48″80.4456524565065731144845115612123052475281226
54″87.4466524665066731160050216962123052475161243
60″94.3476524765067731175355218272123052475921509
72″119.2486524865068731205765421042123052646651770
84″135.9496524965069731236375623722764062647202030
96″159.7410652410650610731266785726332764062657852313

Ø7″ 35° Impact Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″69.043752437506373111433491292212305259482951
42″82.3447524475064731129540014332123052605151094
48″89.8457524575065731144845115612123052605391212
54″97.8467524675066731160050216962123052605711354
60″105.7477524775067731175355218422123052606021495
72″132.5487524875068731205765421462123052776751755
84″151.2497524975069731236375624522764062777312015
96″177.0410752410750610731266785727562764062786491883