Product Description

edraw20trough

Ø6″ 20° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″63.5436014360063710114334912882123052723961073
42″75.9446014460064710129540014352123052724151219
48″82.9456014560065710144845115832123052724321366
54″89.9466014660066710160050217302123052724491513
60″96.8476014760067710175355218742123052724671657
72″113.0486014860068710205765421692123052905191951
84″128.5496014960069710236375624632764062905542245
96″150.4410601410600610710266785727562764062905892535

Ø7″ 20° Trough Set

Belt WidthSet Weight (KG)Set Item #Roll Item #Frame Item #A’ Bolt CentersB’ Roll LengthC’ Overall LengthD’ Min. Bolt CentersE’ Foot PlateF’ Center Roll HeightG’ Overall HeightH’ Wing-Wing
36″68.7437014370063710114334912882123052844081064
42″81.7447014470064710129540014352123052854271211
48″89.3457014570065710144845115832123052854441358
54″96.9467014670066710160050217302123052854611504
60″104.4477014770067710175355218742123052854791648
72″121.8487014870068710205765421692123053035311942
84″138.5497014970069710236375624632764063035662236
96″161.7410701410700610710266785727542764063036012527